Continuïteitsborging

Jan Nieuws @nl

Cloud Escrow, de continuïteits borging van nu…

Voor borging van continuïteit van de door Inter-Data geleverde diensten is Escrow Alliance b.v. te Haarlem door Inter-Data aangesteld als partij voor uitvoering, beheer, onderhoud en depot inzake cloud escrow overeenkomsten.

Broncode escrow oftewel de broncode escrowregeling, is een overeenkomst waarbij een software-leverancier of -distributeur en een gebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. De gebruiker krijgt daarmee toegang tot de broncode indien de leverancier om enige reden niet meer in staat of bereid is het onderhoud van de software te verzorgen. Source code escrow of broncode escrow komt al enige jaren voor; daarmee vergelijkbare juridische constructies komen in de VS en Groot Brittannië en ook in Nederland al enige jaren voor.

Recente ontwikkelingen waarbij bedrijven in grote mate gevirtualiseerde applicaties oftewel hosted applicaties gaan gebruiken. Het risico is daarbij onevenredig groter geworden dan het gemak in schaalbaarheid en gebruik. Om dit risico te beperken leveren gespecialiseerde Escrow Agenten sinds midden 2011 cloud escrow.