ISO 9001, Vernieuwend

Jan Nieuws @nl

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen.

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

Zeg wat je doet!

Doe wat je zegt!

Bewijs het!

Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. (Bron Wikipedia 26-07-2013)


Vernieuwende en vooruitstrevende implementatie ISO 9001.

Om onnodige bureaucratie te vermijden is Inter-Data begin 2013 een onderzoek gestart naar alternatieve oplossingen voor beheer en onderhoud ISO 9001. Uitgangspunt: Een flexibele dynamische architectuur die toegankelijk moet zijn voor de gehele organisatie. Het antwoord is gevonden in een Amerikaanse case study. Gebruik de Wiki software ( Wikipedia) voor beheer en onderhoud ISO 9001.
Begin Juni 2013 is Inter-Data gestart met Wiki voor beheer en onderhoud ISO 9001. Wilt u meer weten over de voortgang van het proces stuur een mail naar [email protected]


ISO9001
Neem kontakt met ons op voor meer informatie

“Innovative and progressive implementation of ISO9001.”J. van Bremen